OBCHODNÍ PODMÍNKY » Reklamační řád

Reklamační řád V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím některého ze smluvních přepravců prodávajícího je kupující povinen zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady způsobené přepravou .Pokud ano , je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.

 

1. Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem www.webreal.cz/eurodelta reklamovaná vada , může kupující uplatnit reklamaci písemně nebo emailem.

2. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese: Eurodelta spol. s r.o., Hlavní 60, 250 63 Veleň nebo na emailové adrese: bburago@eurodelta.cz.

Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, email (je-li k dispozici), číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a popis jak závada vznikla.

3. Obratem po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 2 tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího, prodejny prodávajícího nebo autorizovaný servis, apod.).

4. Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby kupující byl schopen předložit daňový doklad - fakturu. Zboží zaslané musí být v úplném stavu, včetně obalů.

5. V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu nebo servisnímu středisku je zákazník povinen zboží zabalit do originálního obalu. V případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží nemusí být reklamace uznána.

6. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.

7. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplívající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

 

ZWJiNj